معرفی

مشخصات فردی

منوچهر کامیاب حصاری

نام - نام خانوادگی : منوچهر   کامیاب حصاری

پست الکترونیکی : kamyab.manouchehr@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق مخابرات میدان
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ایالتی میشیگان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : گروه مخابرات واحد تهران جنوب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 63 تا 93

مرتبه علمی : استاد

پایه : 34

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1368-07-01

منوچهر کامیاب حصاری
منوچهر کامیاب حصاری

محل خدمت :
    گروه مخابرات واحد تهران جنوب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 63 تا 93
مرتبه علمی :
    استاد
^